Utlåtanden / kommentarer

(länkarna fungerar inte för närvarande: kommentar oktober 2019)

 

FSSF har lämnat in ett utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet gällande reformen av funktionshinderlagstiftningen. 

_____________________________________________________________________________________________________
5.3.2014

Socialförbundet har lämnat in ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet gällande SOTE-reformen.

_____________________________________________________________________________________________________

20.12.2012

Socialförbundet har lämnat in ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet gällande reformen av socialvårdslagstiftningen.

______________________________________________________________________________________________________

20.6.2012

Socialförbundet har lämnat in ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet gällande regeringens proposition till lag om stöd för den åldrande befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre personer.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

19.3.2012

Socialförbundet har i samarbete med SOSTE lämnat in kommentarer gällande statsförvaltningens nya medborgarorganisationsstrategi.

______________________________________________________________________________________________________

8.6.2011

Socialförbundet har lämnat in ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet gällande regeringens proposition till lag om tryggande av tillgången till social- och hälsovårdstjänster för äldre personer.

 

MEDLEMs ärenden

I samband med kongressen 2015 delades enligt mångårig tradition Årets Ros ut till någon som i sin verksamhet gjort sig förtjänt av en liten uppmuntran och ett tack. Mottagare av Årets Ros 2015 blev Ulla-Maj Wideroos för hennes insatser inom politiken för social- och hälsovården i Finland.

Ursprungligen gavs blomsterhyllningen ”till personer som länge hade tillhört föreningen och verkat för dess syften”. På diplomet, som följer med rosen, står numera ”som erkänsla för tjänstfull verksamhet för social- och hälsovården i Svenskfinland”.

_____________________________________________________________________________________________________

På årsmötet 13.4.2015 fick FSSF en ny hedersmedlem i förbundets mångårige tidigare ordförande Märta Marjamäki som har varit en viktig tillgång både för förbundet och den sociala sektorn i Svenskfinland.

_____________________________________________________________________________________________________

 

På årsmötet 7.4.2014 i Jakobstad avgick Socialförbundets mångåriga ordförande Märta Marjamäki. Anna Lena Karlsson-Finne blev vald till ny styrelseordförande. Socialförbundet vill tacka Märta för alla hennes insatser som ordförande samt välkomna Anna Lena som ny ordförande!

_____________________________________________________________________________________________________

På kongressen 7.4.2014 erhöll Stefan Näse från Pedersöre utmärkelsen Årets Ros för sina mångåriga insatser inom social- och hälsovården i Svenskfinland samt för sitt stora engagemang inom Socialförbundet.

_____________________________________________________________________________________________________

7-8.4 går Socialförbundets kongress av stapeln i Jakobstad. 80 personer är anmälda och vi kommer att få uppleva intressanta föreläsningar, god mat och givande umgänge. På årsmötet 7.4 kommer förbundets mångårige ordförande Märta Marjamäki att avgå och en ny ordförande kommer att väljas. Förutom de stadgeenliga ärenden kommer också förbundets framtid och ekonomiska strategi att diskuteras.

_____________________________________________________________________________________________________

RAY har beviljat socialförbundet 40 000 euro för verksamheten år 2014.

___________________________________________________________________________________________________

15.4.2013 på kongressen i Borgå

Årets ros 2013 tilldelades Maria Andersson som är chef för social- och familjeservice i Borgå och har mångårig erfarenhet av socialt arbete, både som socialarbetare, chef och i olika utvecklingsprojekt och arbetsgrupper.

______________________________________________________________________________________________________

23.4.2012

Pol.mag. Emma-Lena Lybäck från Vasa har valts till vikarierande verksamhetsledare för tiden 23.4.2012-27.4.2013.
Den ordinarie verksamhetsledaren Maria Helsing-Johansson far på semester och mammaledigt från och med 27.4. Hennes vikarie Emma-Lena Lybäck nås från och med 23.4 på samma e-postadress kansli@fssf.fi och samma telefonnummer 050-5533685.

______________________________________________________________________________________________________

16.4.2012

På årets kongress erhöll Eini Pihlajamäki Årets Ros för sitt viktiga arbete inom den sociala sektorn i Svenskfinland.

Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2017

Medlemsbrev 1/2015, Medlemsbrev 2/2015, Medlemsbrev 3/2015

Medlemsbrev 1/2014, Medlemsbrev 2/2014, Medlemsbrev 3/2014, Medlemsbrev 4/2014

 

75-ÅRSHISTORIKEN

Pärmarna

 

 

Material från förbundets seminarier

(för närvarande fungerar inte länkarna: kommentar oktober 2019)

 

Föreläsningsmaterial från FSSF:s och förvaltningsdomstolens seminariedag 8.3.2016 om barnskyddsfrågor:

Jan-Erik Salo Förvaltningsdomstolens praxis i ärenden som gäller begränsning av kontakter och andra begränsningar i vård utom hemmet och Förvaltningsdomstolens praxis i ärenden som gäller ersättning av kostnader för ordnande av barnskydd

Kristian Dahl Begränsning av kontakter och andra begränsningar i vård utom hemmet

Eva Gottberg Socialvård och barnskydd

Tove Lindell Vad innehåller förvaltningsklagan?

_____________________________________________________________________________________________________