AKTUELLT

Förbundets styrelse har påbörjat en process med att ta sig an vissa delar av förbundets verksamhet,bl.a. Administrationsprocesserna i förbundet, medlemsärdenden, förbundets roll och uppgifter (utbildning) samt kommunikationsplan. Med andra ord väldigt grundläggande kartläggning av förbundets verksamhet.  

______________________________________________________________________________________________________

Finlands svenska socialförbund rf